España

Sistemes de protecció de passos a nivell

Subministrament i assistència tècnica de sistemes de protecció per a 629 passos a nivell a tota la regió espanyola.

Sistemes de senyalització tramviaris

Subministrament i instal·lació de sistemes de senyalització tranviaria en 4 línies de tramvia.

Sistemes de senyalització ferroviaris

Subministrament i instal·lació de 312 sistemes de senyalització ferroviaris a tot el territori espanyol.

Senyals i Focus

Subministrament i instal·lació de 3115 senyals i 13810 focus per a sistemes ferroviaris, tramviaris i metro.

Comptador d’eixos

Subministrament i instal·lació de 5512 comptadors d’eixos en tot el territori espanyol.

Manteniment

Manteniment preventiu i correctiu de sistemes ferroviaris i tramviaris.

Address:

Get directions from Go